Školská rada

Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele školy, jímž je Obec Tišice, dále ze zástupců pedagogického sboru a ze zástupců rodičů žáků. Zástupci z řad rodičů jsou voleni na tříleté období.

Na naší škole pracuje šestičlenná školská rada v tomto složení:

  • Ing. Kristína Částková (zástupce zřizovatele)
  • Ing. Bohuslav Štolba  (zástupce zřizovatele)
  • Lucie Vostřáková, DiS. (zástupce rodičů)
  • Mgr. Táňa Olivová (zástupce rodičů)
  • Mgr. Simona Rendeková (zástupce pedagogického sboru)
  • Mgr. Barbora Doupníková – Paštová (zástupce pedagogického sboru)

Rada se v každém školním roce schází minimálně dvakrát, projednává a schvaluje Školní řád, Výroční zprávu školy za předchozí školní rok a zabývá se některými otázkami a problémy souvisejícími s aktuální situací ve škole.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHLY 23. 11. 2022

ZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY

20. 11. 2019

14. 10. 2020

23. 6. 2021

4. 10. 2021

29. 6. 2022

5. 10. 2022

Výsledky voleb 2022

Jednací řád

13. 12. 2022

28. 3. 2023