JÍDELNÍ LÍSTEK

Platby za obědy

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu je 181459127/0300. Při platbě uveďte prosím variabilní symbol a specifický symbol – 3141.

Platbu je též možné provést hotovostně poslední pondělí a úterý v měsíci, v době od 13.00-16.00 hod. u paní Štolbové.

Cena jednoho obědu je 37 Kč pro žáky, kteří v daném školním roce nedovrší deseti let. Pro žáky, kteří ve školním roce dovrší deseti let, je cena jednoho obědu 39 Kč.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ JE MOŽNÉ TELEFONICKY, NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD. TÉHOŽ DNE, KDY ŽÁK CHYBÍ. V PŘÍPADĚ, KDY SE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMŮŽE RÁNO DOVOLAT DO JÍDELNY, JE MOŽNÉ ODHLÁSIT OBĚD I ELEKTRONICKY.