Informace k přestupu do šestých tříd

Vážení rodiče,

v současné době zřizovatel školy, obec Tišice, aktivně pracuje na schváleném záměru vybudovat zázemí pro 2. stupeň. Než se tento záměr podaří zrealizovat, byla uzavřena mezi městem Neratovice a obcí Tišice smlouva o přednostním přijímání žáků s trvalým pobytem v Tišicích na Základní školu 28. října Neratovice a Základní školu Ing. M. Plesingera – Božinova Neratovice. Tato smlouva sice negarantuje místo pro tišické žáky, nicméně v případě naplněnosti kapacit obou škol budou mít tišické děti přednost před jinými uchazeči s trvalým pobytem mimo Neratovice.

Stejnou smlouvu má podepsanou také obec Libiš a se Základní školou 28. října Neratovice i Čakovičky a Kojetice.

Jak postupovat při přestupu z páté třídy ze Základní školy Tišice?

 

  1. V případě, že máte zájem o přestup na jednu ze dvou základních škol v Neratovicích, rozmyslete si, na kterou. Během měsíce dubna zjistíme, kolik míst bude volných na ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova a kolik na Základní škole 28. října Neratovice.
  2. Zákonní zástupci žáka podají tzv. Žádost o přestup (mezi 10. květnem až 19. květnem) na kteroukoli základní školu dle vlastního výběru. Žádost nemusí být na formuláři, musí obsahovat pouze: jméno a příjmení žáka, z jaké školy na jakou školu žádáte o přestup, do kterého ročníku, od kdy (1. září) a datum s podpisem zákonného zástupce. Tuto žádost předáte nebo odešlete doporučeně příslušné škole.
  3. Žádost podávejte až koncem měsíce dubna, jelikož školy mohou rozhodnout o přestupu až po dubnových zápisech do prvních tříd.
  4. Vybrat si můžete libovolnou základní školu, v Základní škole Ing. M. Plesingera – Božinova a Základní škole 28. října Neratovice mají naši žáci přednost (viz. první odstavec)
  5. Rodiče žáků pátých tříd budou informováni na třídních schůzkách v září, v listopadu i v dubnu podrobně o této problematice.