Celkem běžně se ve škole může stát, že děti budou mít nějaký problém, který je trápí a zároveň se s ním nikomu nechtějí svěřit (konflikt se spolužáky, problém s kamarády, s paní učitelkou nebo i s někým jiným). Budou mít pocit, že jim někdo ubližuje nebo se chtějí svěřit s nějakou jinou osobní věcí. Potom svůj vzkaz mohou svěřit schránce důvěry, kterou najdou v prvním patře budovy školy a v přízemí pavilonu nové budovy školy. Svůj vzkaz nemusí podepisovat, může být anonymní. Schránky jsou zamčené, klíč od nich má pouze ředitel školy a paní zástupkyně, kteří jednou za čas schránky otevřou a vzkazy se budou zabývat.