INFORMACE O DRUŽINĚ

Provoz družiny:

Ranní družina:
pondělí – pátek: 6.30 – 7.40 hod. Příchod do 7.20 hod., poté se budova zamyká.

Odpolední družina:
pondělí – pátek: 11:40 – 16:30 hod.

Za pobyt dětí je vybírán poplatek 1 400 Kč na školní rok.

Žáci mohou být přihlášení na:

a) ranní družinu
b) odpolední družinu
c) ranní i odpolední družinu

Platby za družinu se uskutečňují bezhotovostním převodem na účet školy nejpozději do konce měsíce září daného školního roku. Platby se provádějí na účet školy: 181459127/0300 pod specifickým symbolem 3143.

Kritéria pro přijetí do družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (105 žáků).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vyšší počet bodů
5 let 6 bodů
6 let 5 bodů
7 let 4 body
8 let 3 body
9 let 2 body
10 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje
1. ročník – 5 bodů
2. ročník – 4 body
3. ročník – 3 body
4. ročník – 2 body
5. ročník – 1 bod

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

Systém Bellhop - vyzvedávání žáků z družiny

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se na naší škole začít používat nový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám paní  vychovatelka dítě pošle.

 

Objednávka čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy jsou nevratné, ale slouží po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Pro objednání čipů rodiče vyplní základní údaje – jméno, třídu, počet kusů čipů.

Systém funguje, tak že paní vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout. Čipy jsou přenosné. Pokud z nějakého důvodu nebudete moct své dítě vyzvednout z družiny a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí. Samozřejmě nadále zůstává možnost, že dítě odchází samo, což však musí být jasně uvedeno v zápisním lístku družiny.

 

Situace,  které mohou nastat:

 

Ztratíte čip, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit paní vychovatelce, nebo přímo p. vychovatelce Kubíkové. Ta čip v systému deaktivuje a nebude tak možné čip zneužít.

 

Pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte telefonní čísla na paní vychovatelky vyvěšená na dveřích u vchodu. Dítě bude předáno osobám uvedených v zápisním lístku.

 

Nebudete mít čip u sebe ( zapomenete ho ), bude dítě předáno osobám uvedených na zápisním lístku. Taktéž použijte telefon na p. vychovatelku.

 

Informace k terminálu

 

Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí při přiložení čipu. Jsou uloženy tyto možnosti:

 

VE ŠKOLE ( NOVÝ  PAVILON ) –  jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti  vyzvedávat   11.40 – 14.00 a 15.00- 16.30, po tomto znamení  čekejte   na příchod svého dítěte. Uvědomte si prosím, že se dítě musí sbalit, uklidit hračky či dodělat svoji práci

 

OBĚD – může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než děti budou po obědě.

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA – děti si můžete vyzvedávat v časech 11.40 -14.00 a 15.00-16.30

 

NENI  DOBA VYZVEDÁVÁNÍ – Může se stát, pokud čip přiložíte před předáním dítěte paní učitelkou paní vychovatelce, nebo v době kdy se děti nevyzvedávají 14.00- 15.00

 

NENÍ V DRUŽINĚ – Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky. V případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.

 

VÝLET – informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na akci mimo školu.