JÍDELNÍ LÍSTEK

Platby za obědy a odhlašování obědů

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu je 181459127/0300. Při platbě uveďte prosím variabilní symbol a specifický symbol.

Platbu je též možné provést hotovostně poslední pondělí a úterý v měsíci, v době od 13.00-16.00 hod. u paní Štolbové.

Cena jednoho obědu je 37 Kč pro žáky, kteří v daném školním roce nedovrší deseti let. Pro žáky, kteří ve školním roce dovrší deseti let, je cena jednoho obědu 39 Kč.

Nové odhlašování strávníků – portál Jidelna. cz

Od září 2023 se v naší Školní jídelně mění pravidla pro odhlašování obědů.

Nebude již možné odhlašovat obědy telefonicky, ale v programu   Jidelna.cz.

Každý strávník dostane  na začátku školního roku přihlašovací údaje do tohoto programu a sám, nebo jeho zákonný zástupce muže obědy odhlásit.  Přihlásit je zpět již není možné.

Vaše ID jméno slouží zároveň jako VS (platí pro všechny strávníky) , který je nutné zadávat do platby stravného.

Obědy  lze odhlásit do rána do 7.00 hodin. Pak se program uzamkne.

Každý žák a zaměstnanec školy je automaticky přihlášený ke stravování a sám si musí obědy v aplikaci odhlašovat.

V 1. dni  nepřítomnosti je stále možné si oběd odnést v jídlonosiči domů.

                                                                                                                              Lenka Štolbová, vedou školní jídelny