Archív: Novinky

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2019

Vážení rodiče, 

dne 14. 11. 2019, v době konání třídních schůzek (od 17:00 hod.), proběhnou volby do Školské rady. Školská rada je volena na tři roky. Zasedá nejméně 2 x do roka a může se vyjadřovat k úpravám Školního vzdělávacího programu, schvaluje Výroční zprávu a Školní řád, vyjadřuje se k hospodaření školy, navrhuje opatření k jeho zlepšení apod. 

Školskou radu tvoří 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci z pedagogického sboru školy a 2 zástupci jmenované zřizovatelem školy. 

Vyzývám Vás tímto k návrhům na kandidáty z řad zákonných zástupců do Školské rady. Navrhovat můžete rodiče, kteří mají své dítě v naší škole, navrhovat můžete i sami sebe. Stačí, když mi nejpozději do 31. 10. 2019 na školní e-mail (zs@tisice.cz) pošlete návrh Vašeho kandidáta s uvedení jeho celého jména, věku, povolání a obce (města), kde je trvale hlášen k pobytu: 

Např.

kandidát do Školské rady:

Karel Novotný, 38 let, zámečník, Tišice

 Volební lístky se seznamem kandidátů budete mít v den voleb k dispozici v jednotlivých třídách, volební komise obejde třídy s urnou, do které budete anonymně vhazovat své volební lístky. Komise ihned po schůzkách sečte hlasovací lístky a výsledky se jmény nových dvou zástupců se objeví druhý den na nástěnce a webu školy.   

KRAV MAGA od října ve škole

KRAV MAGA je obranný systém, který začne od konce září na naší škole vyučovat pan David Sáblík. Případní zájemci se mohou hlásit přímo u něj, kontaktní údaje a bližší informace najdete na plakátu.

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne dne 2. září (pondělí) od 8:00 hodin.

Všechny děti půjdou do svých tříd. Prvňáky si odvedou do svých tříd třídní učitelky.

Děti z I.A paní učitelka Jiřina Slámová a děti z I.B paní učitelka Patricie Holečková.

SEZNAM DĚTÍ, JAK BYLY ROZDĚLENY, NAJDETE V PŘEDCHOZÍ AKTUALITĚ.

Prvňáky ve třídě uvítá ředitel školy a starosta obce Tišice.

Všechny učební pomůcky (učebnice, pracovní sešity, písanky a slabikáře) hradí prvňákům škola. Seznam věcí, které mají mít s sebou obdrželi u zápisu.

Tento den se končí cca v 9:00 hodin.

Družina začne v úterý podle provozní doby (6:30 – 7:40 ranní), odpolední do 16:30 hodin.

Děti se tento den nepřezouvají, obědy se tento den nevydávají.

Od úterka se všechny třídy učí podle rozvrhu hodin, který žáci dostanou první den.

PRVNÍ INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOUT HNED VE ČTVRTEK, 5.9. OD 17.00 HOD. – PRO VŠECHNY TŘÍDY.

Běh o pohár starosty

Letos v červnu se konal jubilejní X. ročník Běhu o pohár starosty Tišic. Jelikož nám počasí nepřálo, závody se dvakrát odkládaly. Možná i proto, ale hlavně kvůli velkému horku, byla letos znatelně slabší účast. Tento fakt ale nesnižuje nic na výkonech všech závodníků, kteří se závodů zúčastnili a doběhli. Vítězové jako vždy převzali poháry a věcné ceny z rukou pana starosty. Rád bych touto cestou poděkoval panu Tomáši Prejzkovi za spolupráci při organizaci závodu a dále všem ostatním, kteří se na průběhu zdařilé akce též podíleli.

FOTOGRAFIE A VIDEO Z AKCE:

https://photos.google.com/share/AF1QipMWxSlUjV46H9_PFEoTy5UovHr5amMvFYicVEt0HMQ27Xdj0b8jYz8clG5b79w0-g/photo/AF1QipOGOpYNcgpgNMAhdJbQPGQw7BI2T1B54gsPO8fC?key=dEw1LWRvMFladEJTNGxrWFRGdHZUbU1PLVh5ZV9n

https://photos.app.goo.gl/i5fwRLoXjyAMKFd47