ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhne letošní zápis do prvního ročníku netradičně s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva.

Zápis proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez Vaší osobní přítomnosti a bez přítomnosti dětí ve škole.

Postup:1

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Formulář Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si stáhnete, vytisknete a vyplníte (žlutě označená místa). Jestliže nemáte možnost si formulář vytisknout, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 417 452 nebo zs@tisice.cz a já Vám formulář od 1. 4. 2020 ve škole předám.

Vyplněný formulář Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zašlete:

  1. do datové schránky Základní školy (kj7mtfy)
  2. do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy (schránka bude označena nápisem ZÁPIS 2020)
  3. poštou na adresu: Základní škola Tišice, okres Mělník, Školní 74, 277 15  Tišice

 

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)

Formulář Žádosti o odklad povinné školní docházky si stáhnete, vytisknete a vyplníte (žlutě označená místa). Jestliže nemáte možnost si formulář vytisknout, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 417 452 nebo zs@tisice.cz a já Vám formulář od 1. 4. 2020 ve škole předám.

K této Žádosti musíte dodat ještě

  • Doporučení ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (např. PPP Mělník)
  • Doporučení dětského lékaře

Pokud již máte tato dvě doporučení, vložíte je spolu s Žádostí o odklad do obálky a dáte je:

  1. do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy (schránka bude označena nápisem ZÁPIS 2020)
  2. poštou na adresu: Základní škola Tišice, okres Mělník, Školní 74, 277 15  Tišice

Pokud je stále nemáte, vyzvu Vás písemně, abyste tak učinili, a stanovím Vám přiměřeně dlouhou dobu na doplnění.

Během měsíce dubna Vám zašlu e-mailem registrační číslo Vašeho dítěte a dne 2. 5. 2020 si budete moci zjistit na webových stránkách, zda-li je Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých bude pod registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí či o odkladu, které podléhá správnímu řízení si od tohoto dne můžete na vyžádání vyzvednout ve škole.

 

 

Mgr. Pavel Jelínek

ředitel