Přijetí do školní družiny 2024/2025

V souladu s kritérii pro přijetí do školní družiny budou do družiny pro školní rok 2024/2025 přijati všichni žáci z budoucích prvních i druhých tříd. Dále všichni žáci třetí třídy a 12 žáků čtvrtých tříd. Rodiče žáků čtvrtých tříd byli informováni o přijetí či nepřijetí.