ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠICE

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice.

Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY KE SHLÉDNUTÍ ZDE:

PAVILON: https://my.matterport.com/show/?m=a59PzMXQFr5

BUDOVA: https://my.matterport.com/show/?m=bfWWwEZJjSH

 

AKTUALITY

O ŠKOLE

Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007.

Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk.

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 152 žáků (jeden se vzdělává v zahraničí). Kapacita budov je 160 žáků.

Od 1. září 2022 je otevřen nový pavilon školy, kde se nachází 4 učebny a jedna odborná učebna (počítačová). Letošní školní rok se buduje nová tělocvična v areálu školy. 

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupkyní ředitele je Mgr. Patricie Holečková. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.   3

ROZVRH HODIN TŘÍD a vedení školy

TŘÍDY

I.třída – Mgr. Hana Kohoutová

IV. oddělení družiny – Olga Kubíková

IV.A – Mgr. Simona Rendeková

II.B – Bc. Adriana Jinochová

I. oddělení družiny – Lenka Klementová

II.A – Mgr. Michala Křídová

III. oddělení družiny – Vanda Husáková

II. oddělení družiny – Hana Jelínková

přízemí

IV.B – Mgr. Michaela Krejčí

V. třída – Mgr. Jitka Zienertová

I. patro

III.B – Mgr. Kristýna Hlaváčková

III.A – Mgr. Barbora Doupníková – Paštová

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

I. třída

22

II.A

17

II.B

22

III.A

19

III.B

13

V. třída

25

IV.A

17

IV.B

17

Nejdůležitější akce 2022/2023

Slavnostní zahájení nového školního roku

 • 1. září 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 a otevření nového pavilonu školy proběhne ve čtvrtek 1. září. Škola se otevře v 8:00 hod. Výuka bude probíhat do cca 9:00 hod. Tento den se nevaří a děti se nepřezouvají. Od 18:00 - 19:00 hod. bude otevřen pavilon pro veřejnost.

1. září 2022
8. září 2022, 18:00 hod.

Třídní schůzky

 • 8. září 2022, 18:00 hod.

Zveme všechny rodiče na úvodní informativní třídní schůzky, které se budou konat od 18:00 hod. ve škole. 

Sběr starého papíru

 • 26. září - 2. října 2022
26. září - 2. října 2022
28. listopadu 2022, 8:00 hod.

Focení na kalendáře

 • 28. listopadu 2022, 8:00 hod.
25. září 2022
23. listopadu 2022

Volby do Školské rady

 • 23. listopadu 2022

Návštěva předškoláků ve škole

 • 24. ledna 2023, 10:00 hod.
24. ledna 2023, 10:00 hod.
7. února 2023

Sběr starého papíru

 • 6. - 12. března 2023
6. - 12. března 2023
5. dubna 2023, 14:00 - 18:00 hod.

Zápis dětí do prvního ročníku

 • 5. dubna 2023, 14:00 - 18:00 hod.

S sebou je zapotřebí mít rodný list dítěte, občanský průkaz a Žádost o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky.

Třídní schůzky

 • 13. dubna 2023, od 18:00 hod.
13. dubna 2023, od 18:00 hod.
19. dubna 2023

MC Donald´s Cup - kategorie A

 • 19. dubna 2023

Fotbalový turnaj - okrskové kolo I.-III. třídy

Mc Donald´s Cup - kategorie B

 • 20. dubna 2023

Fotbalový turnaj - okrskové kolo IV. - V. třídy

20. dubna 2023
24. dubna - 28. dubna 2023

Škola v přírodě

 • 24. dubna - 28. dubna 2023

Institut zážitkové pedagogiky Klučanka, Dědov 45, Teplice nad Metují. Jedou třídy II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, V.

10. května 2023
2. června 2023

Společné focení tříd

 • 2. června 2023
9. června 2023

PROJEKTY

OVOCE DO ŠKOL

Projekt «Ovoce do škol» je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009 a nařízením Komise (ES) č.288/2009. Na základě těchto předpisů, připravilo ministerstvo zemědělství návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, kterým by se projekt ovoce do škol v ČR zavedl.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Naše škola je každoročně zapojena do celonárodní soutěže ODZNAK VŠESTRANNOSTI. Cílem projektu je všestranný sportovní rozvoj žáků.

VÝZVA ŠABLONY JAK

Škola se zapojila do Výzvy Šablony pro ZŠ z operačního programu Jan Amos Komenský. Realizace projektu probíhá v období 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025 a škola bude čerpat 1 030 600 Kč. Cílem je přispět k rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání a podporovat pedagogické pracovníky ve vzdělávání.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Financováno Evropskou unií NextGenerationEU.

Kroužky probíhají v měsících říjen - květen.

SPONZOŘI ŠKOLY