ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠICE

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice.

Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. 

AKTUALITY

O ŠKOLE

Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007.

Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 133 žáků. Kapacita budovy je 160 žáků.

Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, má menší tělocvičnu, školní areál s padesátimetrovou běžeckou dráhou a multifunkční sportovní hřiště. Ve školním areálu byla vybudována tzv. modulová třída, neboť školní budova má pouze pět učeben a tříd je šest.

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupcem statutárního orgánu je Mgr. Jiřina Slámová. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.   

ROZVRH HODIN TŘÍD

TŘÍDY

II. třída – Mgr. Hana Kohoutová

II. oddělení družiny – Bc. Adriana Jinochová, DiS.

V. třída – Mgr. Simona Rendeková

I.B – Mgr. Patricie Holečková

I.A – Mgr. Jiřina Slámová

III. třída – Mgr. Michaela Nusková

I. oddělení družiny – Hana Jelínková

IV. třída – Mgr. Michaela Krejčí, Mgr. Kateřina Laňarová

III. oddělení družiny – Vanda Husáková

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

I. A

18

I. B

18

II. třída

20

III. třída

26

IV. třída

28

V. třída

23

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020

PROJEKTY

PODPORA VÝUKY PLAVANÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pátou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol.

OVOCE DO ŠKOL

Projekt «Ovoce do škol» je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009 a nařízením Komise (ES) č.288/2009. Na základě těchto předpisů, připravilo ministerstvo zemědělství návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, kterým by se projekt ovoce do škol v ČR zavedl.

VÝZVA ŠABLONY II

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

– kroužky probíhají v měsících říjen až květen

– hodiny, které se neuskuteční vinou lektora, budou nahrazeny v měsíci červnu

SPONZOŘI ŠKOLY