ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠICE

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice.

Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. 

AKTUALITY

O ŠKOLE

Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007.

Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu 145 žáků. Kapacita budovy je 160 žáků.

Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, má menší tělocvičnu, školní areál s padesátimetrovou běžeckou dráhou a multifunkční sportovní hřiště. Ve školním areálu byla vybudována tzv. modulová třída, neboť počet žáků každým rokem narůstá. 

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupcem statutárního orgánu je Mgr. Jiřina Slámová. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.   

ROZVRH HODIN TŘÍD

TŘÍDY

III. třída – Mgr. Hana Kohoutová

II. oddělení družiny – Olga Kubíková

I.B – vedle jídelny – Kristýna Hlaváčková

IV. třída – Mgr. Simona Rendeková

II.B – Mgr. Patricie Holečková

III. oddělení družiny – Bc. Adriana Jinochová, DiS.

II.A – Mgr. Jiřina Slámová

I.A – Mgr. Michaela Nusková

I. oddělení družiny – Hana Jelínková

V. třída – Mgr. Michaela Krejčí, Mgr. Kateřina Laňarová

IV. oddělení družiny – Vanda Husáková

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

I. A

21

I. B

12

II.A

18

II.B

18

III. třída

21

IV. třída

27

V. třída

28

Nejdůležitější akce 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku

  • 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v úterý 1. září. Škola se otevře v 8:00 hod. Výuka bude probíhat do cca 9:00 hod. Tento den se nevaří a děti se nepřezouvají. 

Read More
1. září 2020
3. září, 17:00 hod.

Třídní schůzky

  • 3. září, 17:00 hod.

Zveme všechny rodiče na úvodní informativní třídní schůzky, které se budou konat od 17:00 hod. ve škole. 

Read More

PROJEKTY

PODPORA VÝUKY PLAVANÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sedmou etapu rozvojového programu k podpoře povinné výuky plavání na 1. stupni základních škol.

OVOCE DO ŠKOL

Projekt «Ovoce do škol» je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009 a nařízením Komise (ES) č.288/2009. Na základě těchto předpisů, připravilo ministerstvo zemědělství návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, kterým by se projekt ovoce do škol v ČR zavedl.

VÝZVA ŠABLONY III

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ BUDE VYVĚŠENA V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ

– kroužky probíhají v měsících říjen až květen

– hodiny, které se neuskuteční vinou lektora, budou nahrazeny v měsíci červnu

SPONZOŘI ŠKOLY