Změna provozu školní družiny

Od 1.10. 2014 se prodlužuje provozní doba školní družiny ve všech dnech do 16:30 hod.

Rozhodnutí ředitele školy

V případě zájmu o prodloužený pobyt v družině do 16:30 hod. v některý ze dnů pondělí až pátek nebo během celého týdne, nahlásí zákonný zástupce žáka tuto skutečnost vychovatelce školní družiny, která změnu zapíše do zápisního lístku.