Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku se bude konat 5. dubna 2023 od 14.00 hod. – 18.00 hod. v pavilonu školy.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Pokud budete žádat o přijetí svého dítěte do prvního ročníku, budete ještě potřebovat:

vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud budete žádat o odklad, budete potřebovat:

a) vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky

b) Doporučení školského poradenského zařízení (např. PPP Mělník)

c) Doporučení odborného (dětského) lékaře

Po kliknutí na tento odkaz se zaregistrujete do našeho systému, kde se Vám vygeneruje potřebný dokument:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zstisice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3549