Zájmové kroužky

Od 1. 10. bude otevřeno celkem 11 zájmových kroužků. Informace ohledně plateb dostanou žáci písemně počátkem měsíce října. Seznam kroužků najdete v sekci ZÁJMOVÉ KROUŽKY.