Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2022/2023

Všichni žáci, kteří podali prostřednictvím svých zákonných zástupců přihlášku do školní družiny (ranní i odpolední) do stanoveného termínu 30. května, byli přijati. Jedná se o všechny žáky I. – IV. tříd příštího školního roku.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel