Výsledky jarního sběru starého papíru

Během jarního sběru starého papíru se nasbíralo celkem 3,9 tuny starého papíru. Škola obdržela 3 612 Kč, které využije na nákup odměn pro nejlepší sběrače a zbytek na nákup pomůcek.