Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

ve středu 23. listopadu 2022 během dopoledne proběhnou volby do ŠKOLSKÉ RADY.  

Školská rada je volena na tři roky, tvoří ji 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci z řad pedagogů a 2 zástupci zřizovatele školy. Školská rada zasedá nejméně 2 x do roka, může se vyjadřovat k úpravám Školního vzdělávacího programu, schvaluje Výroční zprávu a Školní řád, vyjadřuje se k hospodaření školy apod.

Vyzývám Vás tímto k návrhům na kandidáty z řad zákonných zástupců. Navrhovat můžete rodiče, kteří mají dítě v naší škole (nejlépe v prvním či druhém ročníku), navrhovat můžete i sami sebe. 

Návrhy můžete podávat nejpozději do středy 9. listopadu na školní e-mailovou adresu (zs@tisice.cz). V návrhu musíte uvádět celé jméno kandidáta, věk, povolání a trvalý pobyt, např:

Karel Novák, 38 let, zámečník, Tišice

Děkuji a těším se na Vaše návrhy.

Pavel Jelínek, ředitel