Třídní schůzky + volby do Školské rady

Dne 24. 11. 2016 od 16:30 hod. proběhnou třídní schůzky. Zároveň se v této době konají volby do Školské rady. Členové volební komise obejdou jednotlivé třídy, rodičům rozdají hlasovací lístky, kde může každý zaškrtnout maximálně dva kandidáty do Školské rady na další tříleté období.