Rozdělení prvňáčků do 1.A a 1.B

Rozhodnutí o rozdělení žáků do 1.A a 1.B (258,2 kB)

Od 1. září bude do školních lavic usedat 30 prvňáčků. Z důvodu zefektivnění výuky byli rozděleni do dvou tříd. Po kliknutí na odkaz nahoře si můžete podle registračních čísel zjistit, ve které třídě bude vaše dítě.

Třída 1.A se nachází v prvním patře vedle ředitelny. Třídní učitelkou je Mgr. Jiřina Slámová

Třída 1.B se nachází v přízemí vedle šaten. Třídní učitelkou je Mgr. Hana Kohoutová