Projektový den – Putování tišickou krajinou, 6. 10.

V rámci oslavy letošního dne Země vznikl ve čtvrté třídě nápad vytvořit naučnou stezku, která by zdejší obyvatele i případné návštěvníky seznámila s přírodou a historií naší obce. Žáci ve vytvořených pracovních týmech po několik následujících týdnů sbírali informace, kreslili obrázky a tvořili jednotlivé naučné cedule. Někteří z nich brali svůj úkol velmi zodpovědně a prací se zabývali i ve volném čase. Zvláštní poděkování patří Míše Jungové, která navštívila místního kronikáře, pana Brodského, aby se dozvěděla více potřebných historických údajů a také Petru Vášovi, který se svým tatínkem provedl v PP Jiřina malý entomologický průzkum. Stezka s názvem „Putování tišickou krajinou“ byla dokončena v červnu umístěním 11 dřevěných panelů s naučnými cedulemi. Její trasa začíná v parku u základní školy, je dlouhá 6,5 km a je značena bílými stopami. Vede kolem místního hřbitova a čističky odpadních vod k Labi, odkud pokračuje přes PP Jiřina až k rybníku Kal, kde se nacházejí poslední dvě cedule. Návštěvníci stezky se při svém putování dozví například o tom, jaký vzácný obojživelník se v naší obci vyskytuje, jak využít léčivý česnek medvědí, nebo proč nechodit na hřbitov o půlnoci.

V říjnu si všichni žáci Základní školy Tišice v rámci projektového dne prošli celou naučnou stezku. Po cestě je provázeli její tvůrci, kteří jim u jednotlivých zastavení zadávali různé úkoly. Projekt se zdařil, všichni, kteří jsme si stezku prošli, jsme byli obohaceni o spoustu nových informací. Všem milovníkům přírody, ať už místním nebo těm, kteří do Tišic zavítají, doporučujeme projít si trasu a strávit tak příjemné nedělní odpoledne.

FOTOGRAFIE NAJDETE V SEKCI FOTO