Přijatí žáci do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

do ranní i odpolední družiny pro školní rok 2023/2024 byli přijati všichni žáci, kteří se do ní hlásili.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel