Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlášky do družiny pro školní rok 2020/2021 stahujte zde. Nejpozději do 31. 5. 2020 je vyplněné v MS Word zašlete na zs@tisice.cz. PŘIHLÁŠKY NEPODEPISUJTE. Podepisovat se budou až v září. Vyplňte pouze žlutá políčka.

Seznam přijatých žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněn na vývěsce školy a na webových stránkách školy dne 31. 5. 2020.

Formuláře obsahují jak přihlášku do odpolední, tak i přihlášku do ranní družiny. Při rozhodování o přijetí do školní družiny rozhodují kritéria pro přijetí do ŠD, viz. záložka ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel