Platby pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zasílám Vám přehled plateb pro tento školní rok. Na žádost Školské rady a některých dalších rodičů budeme letos vybírat i jednu platbu nově. Vím, že je to může být v září velká finanční zátěž, proto jsem platby rozdělil.

a) 497 Kč – na učební pomůcky (čtvrtky, barevné papíry, papíry na kopírování, sešity atd.) – NEPLATÍ PRO PRVŇÁKY!!!!

TUTO PLATBU UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 30. ZÁŘÍ 2023 NA ÚČET ČÍSLO 181459127/0300, do zprávy uveďte  JMÉNO DÍTĚTE – POMŮCKY.

b) 1 600 Kč – nová platba do fondu, ze kterého se budou hradit náklady na drobné školní akce, dopravu, fotky atd.)

TUTO PLATBU UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 15. ZÁŘÍ 2023 NA ÚČET ČÍSLO 181459127/0300, do zprávy uveďte  JMÉNO DÍTĚTE – FOND.

c) platba za školní družinu – ZATÍM NEPLAŤTE, pokyny obdržíte začátkem října.

d) platba za kroužky – ZATÍM NEPLAŤTE, pokyny obdržíte v říjnu.

Děkuji, P. Jelínek