Opatření školy k šíření výskytu koronaviru COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna oddělit žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.
Ředitel školy vyzývá všechny rodiče, jejichž děti trávily jarní prázdniny v Itálii, aby škole tuto skutečnost neprodleně oznámili a po dobu čtrnácti dnů omluvili své děti ze školní výuky. Zameškané učivo si u vyučujících prostřednictvím elektronické komunikace vyžádali a zmeškanou látku doplnili.
V pondělí 9. 3. proběhne kontrola všech hygienických prostředků, které jsou žákům dostupné v běžném provozu, a žáci budou poučeni o zvýšené hygieně při mytí rukou.

Mgr. Pavel Jelínek
ředitel
Tel. 604 417 452