Návrat ze školy v přírodě

Předpokládaný návrat ze školy v přírodě bude asi ve 12:45 hod. (29. 4.)