Informace ke školní družině – PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ!

Povinná registrace do systému BELL hop – rodičům budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

do systému BELL hop (družina) je nutné mít čipy pro vyzvedávání děti ze školní družiny.  Dále je zapotřebí vyplnit zápisní lístky a protokoly k čipům. Čip stojí 100 Kč.

Vyberte si prosím jeden z termínů pro tyto administrativní úkony spojené se školní družinou a přijďte do budovy školy:

  1. 30. srpna od 14:00 – 16:00 hod.
  2. 31. srpna od 9:00 – 14:00 hod.

Bližší informace k technické podpoře získáte na e-mailové adrese olga.kubikova@email.cz, tel. 737 698 405

Děkuji.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel