!!! Důležité informace k otevření školy !!!

Děkuji Vám za spolupráci při rychlém zjišťování počtu dětí, které budou od 25. 5. 2020 chodit do školy. Nahlášeno je 53 dětí.

Provozní doba Základní školy Tišice v období 25. 5. – 30. 6. 2020.

  1. skupina (prvňáci)                             8:00 – 11:00 hod.            11:00 – 16:00 hod. odpolední část
  2. skupina (druháci + páťáci)           8:00 – 11:20 hod.            11:20 – 16:00 hod. odpolední část
  3. skupina (třeťáci)                              8:00 – 11:40 hod.            11:40 – 16:00 hod. odpolední část
  4. skupina (čtvrťáci)                            8:00 – 12:00 hod.

Každá skupina jde po ukončení dopolední části vyučování na oběd zvlášť.

Po dopoledním bloku půjdou skupiny na oběd, poté si je převezmou vychovatelky ŠD a děti mohou být v družině až do 16:00 hod.

Dne 25. 5. 2020 ráno u vstupu do školy předá zákonný zástupce nebo žák učiteli vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez něj žák nebude vpuštěn do školy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE.