Dopady usnesení o přijetí krizových opatření – kroužky

Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb.

Zájmové kroužky budou probíhat, nicméně do maximálního počtu 10 žáků ve skupině včetně učitele. Výběr žáků je v kompetenci vyučujícího s přihlédnutím na rychlost podání přihlášky.