Den dětí pod taktovkou domorodců

Jako každý rok, tak i ten letošní, si páťáci připravili pro své mladší spolužáky program ke Dni dětí. 1.6. se v areálu školy sešlo 10 různých domorodých kmenů. Domorodci pak vyrazili na trasu po Tišicích, kde se zastavovali u jednotlivých stanovišť, na kterých je čekaly lehčí i těžší úkoly. Za každý splněný, dostávali indicie, díky kterým se jim mělo nakonec podařit rozluštit závěrečný příběh. Všem domorodcům se dařilo, počasí jim přálo a svátek dětí oslavili, jak nejlépe mohli. Děkujeme všem rodičům a dospělým, kteří pomáhali na trase s dohledem nad malými domorodci. FOTOGRAFIE najdete v sekci FOTO.