Adventní jarmark, 4. 12.

Adventní jarmark

Letošní Adventní jarmark pořádaný Základní školou byl ve znamení tvořivých dílen. V pátek, 4. 12., si v odpoledních hodinách rodiče a děti mohli vyzkoušet namalovat perníčky, vyrobit vánoční svícen, ozdobit si krabičky na dárky, jablka, pohrát si s vizovickým těstem nebo si vyrobit vánoční přání. Kromě toho mohli obdivovat výrobky šikovných maminek a babiček, které se nabízely k prodeji v několika stáncích.

Vánoční atmosféru celému odpoledni daly svým vystoupením děti ze zájmových kroužků. Celý program zahájily mažoretky, které vystřídaly písničky v podání dětí páté třídy, taneční kroužek rozhýbal doslova celý sál a dojemné tóny koled dětí z pěveckého kroužku vánoční program uzavřely.

FOTOGRAFIE NAJDETE V SEKCI FOTO.