Adventní jarmark, 29. 11. 2019

  1. listopadu ožil sál na hřišti tradičním Adventním jarmarkem, který pořádala Základní škola. Letos vystoupily děti ze všech tříd, které pod vedením svých učitelek secvičily zajímavá hudební vystoupení. Když píšu hudební, myslím tím opravdu muzikální, neboť kromě zpěvu vánoční koledy a vánočních písní s doprovodem žáků hrajících na hudební nástroje jako např. klávesy, zobcové flétny, kytary, Orfovy nástroje a klarinet, potěšilo nejednoho rodiče i taneční vystoupení.

Poté se děti rozešly do šesti tvořivých dílen, kde pracovaly na různých vánočních výrobcích. Dospělí si mohli mezitím zakoupit vánočky, cukroví nebo nejrůznější vánoční dekorace do svých bytů a domů. Vánočky a cukroví pekli naši zaměstnanci a vánoční dekorace vyráběly opět šikovné maminky, které se jeden sychravý pátek večer sešly s našimi vychovatelkami a po několika hodinách byly stoly plné krásných ozdob. Všem, kteří se na výrobě podíleli, děkujeme a doufáme, že příští Adventní jarmark bude stejně úspěšný jako ten letošní, ne-li ještě úspěšnější.

FOTKY Z JARMARKU NAJDETE V SEKCI FOTO.