VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2019

Vážení rodiče, 

dne 14. 11. 2019, v době konání třídních schůzek (od 17:00 hod.), proběhnou volby do Školské rady. Školská rada je volena na tři roky. Zasedá nejméně 2 x do roka a může se vyjadřovat k úpravám Školního vzdělávacího programu, schvaluje Výroční zprávu a Školní řád, vyjadřuje se k hospodaření školy, navrhuje opatření k jeho zlepšení apod. 

Školskou radu tvoří 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci z pedagogického sboru školy a 2 zástupci jmenované zřizovatelem školy. 

Vyzývám Vás tímto k návrhům na kandidáty z řad zákonných zástupců do Školské rady. Navrhovat můžete rodiče, kteří mají své dítě v naší škole, navrhovat můžete i sami sebe. Stačí, když mi nejpozději do 31. 10. 2019 na školní e-mail (zs@tisice.cz) pošlete návrh Vašeho kandidáta s uvedení jeho celého jména, věku, povolání a obce (města), kde je trvale hlášen k pobytu: 

Např.

kandidát do Školské rady:

Karel Novotný, 38 let, zámečník, Tišice

 Volební lístky se seznamem kandidátů budete mít v den voleb k dispozici v jednotlivých třídách, volební komise obejde třídy s urnou, do které budete anonymně vhazovat své volební lístky. Komise ihned po schůzkách sečte hlasovací lístky a výsledky se jmény nových dvou zástupců se objeví druhý den na nástěnce a webu školy.