Úvod

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice. Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. obr2            img_20160914_135927 Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007. Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 138 žáků. Kapacita budovy je 140 žáků. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, má menší tělocvičnu, školní areál s padesátimetrovou škvárovou dráhou a multifunkční sportovní hřiště. Ve školním areálu byla vybudována tzv. modulová třída, neboť školní budova má pouze pět učeben a tříd je šest.

ročník počet žáků
    1.A 15
    1.B 15
2. ročník 24
3. ročník 27
4. ročník 28
5. ročník 29

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupcem statutárního orgánu je Mgr. Jiřina Slámová. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.    

sponzor

 

Rozvrh hodin ředitele školy rozvrh ředitel