Úvod

Úvod

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice. Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. obr2            img_20160914_135927

Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007. Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 133 žáků. Kapacita budovy je 160 žáků. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, má menší tělocvičnu, školní areál s padesátimetrovou běžeckou dráhou a multifunkční sportovní hřiště. Ve školním areálu byla vybudována tzv. modulová třída, neboť školní budova má pouze pět učeben a tříd je šest.

třída počet žáků
I.A 18
I.B 18
II. třída 20
III. třída 26
IV. třída 28
V. třída 23

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupcem statutárního orgánu je Mgr. Jiřina Slámová. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.    

sponzor

Rozvrh hodin ředitele školy – 2019/2020