Úvod

Vítejte na webových stránkách naší školy. Ta se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce – Tišice. Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky podpoře ze strany zřizovatele se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat. obr2 obr1 Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1. 9. 2007. Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 137 žáků. Kapacita budovy je 140 žáků. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, má menší tělocvičnu a školní areál s padesátimetrovou škvárovou dráhou. Ve školním areálu byla vybudována tzv. modulová třída, neboť školní budova má pouze pět učeben a tříd je šest.

ročník počet žáků
    1.A 15
    1.B 15
2. ročník 24
3. ročník 27
4. ročník 28
5. ročník 28

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Jelínek, který je statutárním orgánem školy. Zástupcem statutárního orgánu je Mgr. Jiřina Slámová. Veškeré žádosti, návrhy a jiné dotazy veřejnosti se podávají u ředitele školy, mimo hodiny, kdy učí dle rozvrhu.

sponzor

  

Rozvrh hodin ředitele školy

rozvrh ředitel