Platby

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu je 181459127/0300

Při platbě uveďte prosím variabilní symbol a specifický symbol – 3141

Platbu je též možné provést hotovostně poslední pondělí a úterý v měsíci,

v době od 13.00-16.00 hod. u paní Štolbové

 

Cena jednoho obědu je 28 Kč pro žáky, kteří v daném školním roce nedovrší deseti let.

Pro žáky, kteří ve školním roce dovrší deseti let, je cena jednoho obědu 29 Kč.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ JE MOŽNÉ TELEFONICKY, NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD. TÉHOŽ DNE, KDY ŽÁK CHYBÍ. V PŘÍPADĚ, KDY SE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEMŮŽE RÁNO DOVOLAT DO JÍDELNY, JE MOŽNÉ ODHLÁSIT OBĚD I ELEKTRONICKY.

 

Kontakt

        Lenka Štolbová (vedoucí školní jídelny) –  tel. 315 698 414

e-mail: jidelna@tisice.cz