Kritéria pro přijetí do družiny

Kritéria pro přijetí do družiny

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (75 žáků).

Ranní družina má jedno oddělení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Vyšší počet bodů

5 let 6 bodů
6 let 5 bodů
7 let 4 body
8 let 3 body
9 let 2 body
10 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje
1. ročník – 5 bodů
2. ročník – 4 body
3. ročník – 3 body
4. ročník – 2 body
5. ročník – 1 bod

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.