Informace o družině

Školní družina má tři oddělení.

    Provoz družiny:

    Ranní družina:
pondělí – pátek: 6.30 – 7.40 hod. Příchod do 7.20 hod., poté se budova zamyká.

    Odpolední družina:
pondělí – pátek: 11:40 – 16:30 hod.

Za pobyt dětí je vybírán poplatek 1 400 Kč na školní rok. Žáci  mohou být přihlášení na:

a) ranní družinu

b) odpolední družinu

c) ranní i odpolední družinu

Platby za družinu se uskutečňují bezhotovostním převodem na účet školy nejpozději do konce měsíce září daného školního roku. Platby se provádějí na účet školy: 181459127/0300 pod specifickým symbolem  3143.