ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je složena ze zástupců zřizovatele školy, jímž je Obec Tišice, dále ze zástupců pedagogického sboru a ze zástupců
rodičů žáků. Zástupci z řad rodičů jsou voleni na tříleté období. Na naší škole pracuje šestičlenná školská rada v tomto složení

  • Ing. Radka Staňková (zástupce zřizovatele)
  • Ing. Bohuslav Štolba  (zástupce zřizovatele)
  • Lumír Král (zástupce rodičů)
  • Pavel Hubený (zástupce rodičů)
  • Mgr. Michaela Krejčí (zástupce pedagogického sboru)
  • Mgr. Michala Křídová (zástupce pedagogického sboru)

 

Rada se v každém školním roce schází minimálně dvakrát, projednává a schvaluje Školní řád, Výroční zprávu školy za předchozí školní rok a zabývá se některými otázkami a problémy souvisejícími s aktuální situací ve škole.