KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

1. Přijímání dětí až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (kapacita školy), kteří splňují podmínky dané § 36 školského zákona.

2. Děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány na Základní školu Tišice a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

3. Děti s trvalým místem pobytu v obci Tišice.

4. Děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy Tišice.

5. V případě, že počet přijímaných dětí s místem trvalého pobytu v obci překročí výši povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (kapacitu školy), rozhodne o přijetí los.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *