Archiv rubriky: Novinky

Adventní jarmark, 29. 11. 2019

  1. listopadu ožil sál na hřišti tradičním Adventním jarmarkem, který pořádala Základní škola. Letos vystoupily děti ze všech tříd, které pod vedením svých učitelek secvičily zajímavá hudební vystoupení. Když píšu hudební, myslím tím opravdu muzikální, neboť kromě zpěvu vánoční koledy a vánočních písní s doprovodem žáků hrajících na hudební nástroje jako např. klávesy, zobcové flétny, kytary, Orfovy nástroje a klarinet, potěšilo nejednoho rodiče i taneční vystoupení.

Poté se děti rozešly do šesti tvořivých dílen, kde pracovaly na různých vánočních výrobcích. Dospělí si mohli mezitím zakoupit vánočky, cukroví nebo nejrůznější vánoční dekorace do svých bytů a domů. Vánočky a cukroví pekli naši zaměstnanci a vánoční dekorace vyráběly opět šikovné maminky, které se jeden sychravý pátek večer sešly s našimi vychovatelkami a po několika hodinách byly stoly plné krásných ozdob. Všem, kteří se na výrobě podíleli, děkujeme a doufáme, že příští Adventní jarmark bude stejně úspěšný jako ten letošní, ne-li ještě úspěšnější.

FOTKY Z JARMARKU NAJDETE V SEKCI FOTO.

Výuka ve středu, 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

naše škola se nepřipojí k jednodenní stávce pedagogických pracovníků školství, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, ve středu 6. 11. 2019. Výuka bude tento den probíhat jako obvykle.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2019

Vážení rodiče, 

dne 14. 11. 2019, v době konání třídních schůzek (od 17:00 hod.), proběhnou volby do Školské rady. Školská rada je volena na tři roky. Zasedá nejméně 2 x do roka a může se vyjadřovat k úpravám Školního vzdělávacího programu, schvaluje Výroční zprávu a Školní řád, vyjadřuje se k hospodaření školy, navrhuje opatření k jeho zlepšení apod. 

Školskou radu tvoří 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci z pedagogického sboru školy a 2 zástupci jmenované zřizovatelem školy. 

Vyzývám Vás tímto k návrhům na kandidáty z řad zákonných zástupců do Školské rady. Navrhovat můžete rodiče, kteří mají své dítě v naší škole, navrhovat můžete i sami sebe. Stačí, když mi nejpozději do 31. 10. 2019 na školní e-mail (zs@tisice.cz) pošlete návrh Vašeho kandidáta s uvedení jeho celého jména, věku, povolání a obce (města), kde je trvale hlášen k pobytu: 

Např.

kandidát do Školské rady:

Karel Novotný, 38 let, zámečník, Tišice

 Volební lístky se seznamem kandidátů budete mít v den voleb k dispozici v jednotlivých třídách, volební komise obejde třídy s urnou, do které budete anonymně vhazovat své volební lístky. Komise ihned po schůzkách sečte hlasovací lístky a výsledky se jmény nových dvou zástupců se objeví druhý den na nástěnce a webu školy.   

KRAV MAGA od října ve škole

KRAV MAGA je obranný systém, který začne od konce září na naší škole vyučovat pan David Sáblík. Případní zájemci se mohou hlásit přímo u něj, kontaktní údaje a bližší informace najdete na plakátu.