Archiv rubriky: gallery

Opatření školy k šíření výskytu koronaviru COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna oddělit žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.
Ředitel školy vyzývá všechny rodiče, jejichž děti trávily jarní prázdniny v Itálii, aby škole tuto skutečnost neprodleně oznámili a po dobu čtrnácti dnů omluvili své děti ze školní výuky. Zameškané učivo si u vyučujících prostřednictvím elektronické komunikace vyžádali a zmeškanou látku doplnili.
V pondělí 9. 3. proběhne kontrola všech hygienických prostředků, které jsou žákům dostupné v běžném provozu, a žáci budou poučeni o zvýšené hygieně při mytí rukou.

Mgr. Pavel Jelínek
ředitel
Tel. 604 417 452

Adventní jarmark, 29. 11. 2019

  1. listopadu ožil sál na hřišti tradičním Adventním jarmarkem, který pořádala Základní škola. Letos vystoupily děti ze všech tříd, které pod vedením svých učitelek secvičily zajímavá hudební vystoupení. Když píšu hudební, myslím tím opravdu muzikální, neboť kromě zpěvu vánoční koledy a vánočních písní s doprovodem žáků hrajících na hudební nástroje jako např. klávesy, zobcové flétny, kytary, Orfovy nástroje a klarinet, potěšilo nejednoho rodiče i taneční vystoupení.

Poté se děti rozešly do šesti tvořivých dílen, kde pracovaly na různých vánočních výrobcích. Dospělí si mohli mezitím zakoupit vánočky, cukroví nebo nejrůznější vánoční dekorace do svých bytů a domů. Vánočky a cukroví pekli naši zaměstnanci a vánoční dekorace vyráběly opět šikovné maminky, které se jeden sychravý pátek večer sešly s našimi vychovatelkami a po několika hodinách byly stoly plné krásných ozdob. Všem, kteří se na výrobě podíleli, děkujeme a doufáme, že příští Adventní jarmark bude stejně úspěšný jako ten letošní, ne-li ještě úspěšnější.

FOTKY Z JARMARKU NAJDETE V SEKCI FOTO.

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne dne 2. září (pondělí) od 8:00 hodin.

Všechny děti půjdou do svých tříd. Prvňáky si odvedou do svých tříd třídní učitelky.

Děti z I.A paní učitelka Jiřina Slámová a děti z I.B paní učitelka Patricie Holečková.

SEZNAM DĚTÍ, JAK BYLY ROZDĚLENY, NAJDETE V PŘEDCHOZÍ AKTUALITĚ.

Prvňáky ve třídě uvítá ředitel školy a starosta obce Tišice.

Všechny učební pomůcky (učebnice, pracovní sešity, písanky a slabikáře) hradí prvňákům škola. Seznam věcí, které mají mít s sebou obdrželi u zápisu.

Tento den se končí cca v 9:00 hodin.

Družina začne v úterý podle provozní doby (6:30 – 7:40 ranní), odpolední do 16:30 hodin.

Děti se tento den nepřezouvají, obědy se tento den nevydávají.

Od úterka se všechny třídy učí podle rozvrhu hodin, který žáci dostanou první den.

PRVNÍ INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOUT HNED VE ČTVRTEK, 5.9. OD 17.00 HOD. – PRO VŠECHNY TŘÍDY.

Běh o pohár starosty

Letos v červnu se konal jubilejní X. ročník Běhu o pohár starosty Tišic. Jelikož nám počasí nepřálo, závody se dvakrát odkládaly. Možná i proto, ale hlavně kvůli velkému horku, byla letos znatelně slabší účast. Tento fakt ale nesnižuje nic na výkonech všech závodníků, kteří se závodů zúčastnili a doběhli. Vítězové jako vždy převzali poháry a věcné ceny z rukou pana starosty. Rád bych touto cestou poděkoval panu Tomáši Prejzkovi za spolupráci při organizaci závodu a dále všem ostatním, kteří se na průběhu zdařilé akce též podíleli.

FOTOGRAFIE A VIDEO Z AKCE:

https://photos.google.com/share/AF1QipMWxSlUjV46H9_PFEoTy5UovHr5amMvFYicVEt0HMQ27Xdj0b8jYz8clG5b79w0-g/photo/AF1QipOGOpYNcgpgNMAhdJbQPGQw7BI2T1B54gsPO8fC?key=dEw1LWRvMFladEJTNGxrWFRGdHZUbU1PLVh5ZV9n

https://photos.app.goo.gl/i5fwRLoXjyAMKFd47

Úspěch v 6. ročníku Štafetového běhu v okresním i krajském kole

Naše škola se poprvé v historii přihlásila do 6. ročníku Štafetového poháru a hned si vedla nadmíru úspěšně. 10. dubna se konalo okresní kolo na atletickém stadionu v Neratovicích. Ze sedmi zúčastněných škol obsadili naši běžci 2. místo, které bylo postupové. Běhá se systémem 8 x 100 m mladší žáci (1.-3. třída), 8 x 100 m starší žáci (4.-5. třída) a 8 x 200 m.

V okresním kole jsme za sebou tradičně „nechali“ ZŠ Neratovice 28. října, která od našich atletů dostává rok co rok v Atletickém trojboji „na frak“. Stejně tomu bylo i letos. Před naše borce se dostala jenom Základní škola Božinova – Plesingera Neratovice, která později dominovala i v krajském kole, ze kterého se probojovala na republikové finále.

Umístit se na postupových místech v krajském kole, které se konalo ve Slaném, dne 16. května, bylo nad naše síly. I tak naše štafety obsadily krásné 8. místo ze třinácti škol z celého Středočeského kraje. V krajském kole se ještě doplňkově konaly disciplíny jako byl hod medicinbalem či skok daleký. Cenného úspěchu dosáhl Lukáš Čermák, který zvítězil v hodu medicinbalem.

Rád bych poděkoval celému realizačnímu týmu, který děti doprovázel do Slaného a věřím, že i pro ně byl tento sportovní den nezapomenutelným zážitkem stejně tak jako pro děti.

Složení štafet v okrese: Ondřej Veis, Anna Prošková, Magdaléna Kučerová, Hanka Krátká, Lukáš Čermák, Jan Smolík, Lukáš Baja, Šimon Vít, Tadeáš Vít, Lumír Král, Adéla Smolíková, Adéla Strnadová, Sofie Broklová, Veronika Tomanová, Daniel Zich, Veronika Holá

Složení štafet v kraji: Ondřej Veis, Anna Prošková, Magdaléna Kučerová, Hanka Krátká, Lukáš Čermák, Jan Smolík, David Kříž, Šimon Vít, Tadeáš Vít, Lumír Král, Adéla Smolíková, Beáta Buryšková, Eliška Ščuryová, Veronika Tomanová, Daniel Zich, Veronika Holá

 

 

 

Fotografie najdete v sekci FOTO.

Matematický klokan – výsledky soutěže, 29. 3. 2019

V minulém týdnu proběhla ve škole tradiční matematická soutěž – MATEMATICKÝ KLOKAN. Zde jsou výsledky:

kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

  1. místo     Jan Tintěra             79 bodů
  2. místo     Anežka Králová     72 bodů
  3. místo     Jakub Suchý           70 bodů
  4. místo     Jaroslav Kaiser       70 bodů

 

kategorie Klokánek

  1. místo     Anna Růžičková        97 bodů
  2. místo     Václav Martikán        91 bodů
  3. místo     Barbora Řehořová   85 bodů

 

Gratulujeme úspěšným řešitelům.

 

Adventní jarmark, 30. 11. 2018

Poslední listopadové odpoledne proběhl v sále na hřišti tradiční Adventní jarmark pořádaný naší školou. O neuvěřitelně pestrou zásobu materiálu k výrobě nejrůznějších vánočních ozdob se postaraly vychovatelky školní družiny, které potom společně s šikovnými a ochotnými maminkami vyrobily spoustu krásných věcí k prodeji. O kulturní program se postarali žáci z různých tříd s pásmem vánočních koled, písni či recitací. Hlavním bodem adventního podvečera však byla výroba nejrůznějších výrobků v sedmi tvořivých dílnách, kdy si mohlo každé dítě odnést domů vlastnoručně vyrobenou ozdobu. Adventní jarmark se zkrátka vydařil.

 

Začátek školního roku – důležité informace

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. září (pondělí) od 8:00 hodin.

Všechny děti půjdou do svých tříd. Prvňáky si odvede do třídy paní učitelka Slámová.

Prvňáky ve třídě uvítá ředitel školy a starosta obce Tišice.

Všechny učební pomůcky (učebnice, pracovní sešity, písanky a slabikáře) hradí prvňákům škola. Seznam věcí, které mají mít s sebou obdrželi u zápisu.

Tento den se končí cca v 9:00 hodin.

Družina začne v úterý podle provozní doby (6:30 – 7:40 ranní), odpolední do 16:30 hodin.

Děti se tento den nepřezouvají, obědy se tento den nevydávají.

Od úterka se všechny třídy učí podle rozvrhu hodin, který žáci dostanou první den.