Archiv autora: admin

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhne letošní zápis do prvního ročníku netradičně s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva.

Zápis proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez Vaší osobní přítomnosti a bez přítomnosti dětí ve škole.

Postup:1

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Formulář Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si stáhnete, vytisknete a vyplníte (žlutě označená místa). Jestliže nemáte možnost si formulář vytisknout, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 417 452 nebo zs@tisice.cz a já Vám formulář od 1. 4. 2020 ve škole předám.

Vyplněný formulář Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zašlete:

  1. do datové schránky Základní školy (kj7mtfy)
  2. do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy (schránka bude označena nápisem ZÁPIS 2020)
  3. poštou na adresu: Základní škola Tišice, okres Mělník, Školní 74, 277 15  Tišice

 

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)

Formulář Žádosti o odklad povinné školní docházky si stáhnete, vytisknete a vyplníte (žlutě označená místa). Jestliže nemáte možnost si formulář vytisknout, kontaktujte mě na telefonním čísle 604 417 452 nebo zs@tisice.cz a já Vám formulář od 1. 4. 2020 ve škole předám.

K této Žádosti musíte dodat ještě

  • Doporučení ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (např. PPP Mělník)
  • Doporučení dětského lékaře

Pokud již máte tato dvě doporučení, vložíte je spolu s Žádostí o odklad do obálky a dáte je:

  1. do poštovní schránky před hlavním vchodem do školy (schránka bude označena nápisem ZÁPIS 2020)
  2. poštou na adresu: Základní škola Tišice, okres Mělník, Školní 74, 277 15  Tišice

Pokud je stále nemáte, vyzvu Vás písemně, abyste tak učinili, a stanovím Vám přiměřeně dlouhou dobu na doplnění.

Během měsíce dubna Vám zašlu e-mailem registrační číslo Vašeho dítěte a dne 2. 5. 2020 si budete moci zjistit na webových stránkách, zda-li je Vaše dítě přijato k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých bude pod registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí či o odkladu, které podléhá správnímu řízení si od tohoto dne můžete na vyžádání vyzvednout ve škole.

 

 

Mgr. Pavel Jelínek

ředitel

Výzva k soutěži – soutěžíme proti Základní škole Kostelec nad Labem

Vážení učitelé, rodiče a žáci, 

s omezením možností pohybu Vám nabízím si zasoutěžit doma. Soutěž pro nás připravil pan Tomáš Prejzek (učitel ze Základní školy Kostelec nad Labem). Pro větší motivaci a zábavu do těchto výzev chceme zapojit i Vás.

Tyto výzvy najdete na webových stránkách: 

Výzvy –  SOUTĚŽÍME PROTI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOSTELEC NAD LABEM 

Pravidla jsou na zmíněných webech, doporučuji před tím než budete děti natáčet, aby si výzvu spolehlivě nacvičily, výzvy nejsou jednoduché a vyžadují trochu tréninku, trpělivosti a určitě šikovnosti. Jakmile výzvu natočíte, nahrajete video na soutěžní web. Pokud nezaškrtnete souhlas, videa nebudou nikde publikována a po ukončení soutěže budou smazána.

Bohužel není možné nahrát soubor bez přihlášení, jestliže se Vám to nepodaří z Vašeho účtu můžete použít vyzva@zstskostelec.cz s heslem: vyzvasplnena. 

Mgr. Pavel Jelínek

ředitel

Postup při platbách za obědy

Vážení rodiče,

trvalé platební příkazy k úhradě obědů nerušte, stále není jasné, kdy se děti vrátí zpět do lavic, každopádně Vám přeplatky budou vráceny v měsíci červenci na Vaše účty.

Hotovostní platby za obědy v měsíci březnu (platba na duben) a dubnu (platba za květen) nebudeme vybírat.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel

Domácí vzdělávání

Od 11. března zůstala dle nařízení vlády škola pro děti uzavřená. Výuku ve škole nahradilo vzdělávání doma. Učitelé zadávají práci dětem elektronicky.  Tato situace není samozřejmě ideální, tlak na rodiče je obrovský, nicméně bezpečnost a zdraví nás všech stojí na prvním místě. Chtěl bych touto cestou informovat veřejnost, že paní učitelky pravidelně a pečlivě zasílají práci dětem domů, některé materiály si nechávají posílat zpět a opravují je, všem rodičům jsou telefonicky k dispozici kdykoliv je zapotřebí, některé dokonce navštívily rodiče u jejich domu, aby pro děti předaly novou práci, zaslaly jim množství odkazů na atraktivní procvičování doma, prostě dělají, co můžou. Uvažoval jsem i o online výuce, ale výkladových hodin je na prvním stupni minimum, menší děti potřebují pestřejší skladbu hodin, vzájemnou interakci s učitelem, takže online efekt by byl minimální.

Největší míra odpovědnosti je teď na Vás – rodičích, děkuji Vám za spolupráci a držím palce, pakliže toto kritické období zvládnete, nezbývá než před Vámi smeknout.

Pavel Jelínek, ředitel

 

 

Informace pro rodiče

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY bude vystaveno.

Volejte na 604 417 452 – Mgr. Pavel Jelínek, ředitel.

Prodej vyřazených počítačů

Z důvodu inovace počítačové učebny Vám nabízím k odkoupení tyto školní počítače. Všechny jsou funkční, OS Windows 10, bez monitorů. Pokud budete mít zájem, napište mi na tento e-mail (zs@tisice.cz). V případě většího zájmu bude rozhodovat rychlost objednávek.

 

2 kusy   AS Rock CPU 1,60 Hz, RAM 2 GB, HD 320 GB, DVD, rok pořízení 2010  1 200 Kč/kus         

1 kus     ASUS CPU Pentium Dual-Core 2,80 Hz, RAM 2 GB, HD 500 GB, rok pořízení 2011  1 200 Kč

6 kusů  HP CPU Pentium Dual- Core 2,80 Hz, RAM 2 GB, HD 320 GB, rok pořízení 2012  1 500 Kč/kus

 

 

Mgr. Pavel Jelínek

ředitel

tel. 604 417 452

!!! Aktuální informace k současné mimořádné situaci, 10. 3. 2020 !!!

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků v základním školství. Počínaje zítřkem nemají děti chodit do školy. Přesné informace pro školy zatím Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nevydalo.

Informuji rodiče, aby počítali s verzí, že od středy 11. 3. 2020 nebude ve škole probíhat výuka, školní družina, zájmové kroužky ani pronájmy tělocvičny.

Tato verze bude potvrzena až po oficiálním stanovisku MŠMT.

Děti dnes dostaly pracovní sešity a další učební materiály domů a během uzavírky škol budou dostávat úkoly k vypracování od svých třídních učitelů prostřednictvím elektronické komunikace.

Plnění zadaných úkolů je povinné v souladu s platnými právními předpisy.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel

 

Opatření školy k šíření výskytu koronaviru COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna oddělit žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.
Ředitel školy vyzývá všechny rodiče, jejichž děti trávily jarní prázdniny v Itálii, aby škole tuto skutečnost neprodleně oznámili a po dobu čtrnácti dnů omluvili své děti ze školní výuky. Zameškané učivo si u vyučujících prostřednictvím elektronické komunikace vyžádali a zmeškanou látku doplnili.
V pondělí 9. 3. proběhne kontrola všech hygienických prostředků, které jsou žákům dostupné v běžném provozu, a žáci budou poučeni o zvýšené hygieně při mytí rukou.

Mgr. Pavel Jelínek
ředitel
Tel. 604 417 452