Adventní jarmark, 30. 11. 2018

Poslední listopadové odpoledne proběhl v sále na hřišti tradiční Adventní jarmark pořádaný naší školou. O neuvěřitelně pestrou zásobu materiálu k výrobě nejrůznějších vánočních ozdob se postaraly vychovatelky školní družiny, které potom společně s šikovnými a ochotnými maminkami vyrobily spoustu krásných věcí k prodeji. O kulturní program se postarali žáci z různých tříd s pásmem vánočních koled, písni či recitací. Hlavním bodem adventního podvečera však byla výroba nejrůznějších výrobků v sedmi tvořivých dílnách, kdy si mohlo každé dítě odnést domů vlastnoručně vyrobenou ozdobu. Adventní jarmark se zkrátka vydařil.